Ново! Програма за реагиране при кризи при животни

Pet Partners, национална организация, която регистрира терапевтични животни, наскоро обяви програма за обучение за подпомагане на животни при кризи (AACR). Програмата ще осигури обучение и пълномощия за ръководителите на домашни любимци за това как да осигурят подкрепа и комфорт при привеждане на терапевтични животни на посещение с хора, засегнати от природни, причинени от човека или технологични бедствия. За да се класират за програмата, ръководителите трябва да са навършили 18 години и да са били регистрирани в Pet Partners поне шест месеца.

Прочетете Напред: 10 вида служебни кучета и какво правят

прегледи на прозак за кучета