Acipenseridae есетрови риби

От Таня Дюи

Има 23 вида есетри, всички открити в северното полукълбо. Те се срещат предимно в големи сладководни езера и реки, но някои видове също пътуват до океана и се връщат в реките и езерата, за да се размножават. Есетровите риби могат да нараснат до много големи, до 4,2 метра. Есетровите риби имат редици от големи, костни щипки по тялото си. Устатите им са разположени коремно и имат 4 мряни. Всички видове есетри са били широко използвани от хората за тяхното месо и сърна. В резултат на това всички видове есетри са или застрашени, или застрашени.

Сътрудници

Таня Дюи (автор), Animal Agents.